Vũ Đình Đoàn
Chú doanh nghiệp / Founder

Ông Vũ Đình Đoàn là người tạo dựng thương hiệu Hoa Đại cũng như xây dựng quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đường lối chính sách phát triển của công ty.

Kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành gỗ

phạm văn nam
vice president

Ông Phạm Văn Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Kinh nghiệm 30 năm trong ngành sản xuất gỗ

vũ thị liên
phòng kinh doanh/XNK

Hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ, từng học tập và làm việc tại New Zealand

phạm văn bạn
cán bộ kỹ thuật

Với kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành gỗ nắm bắt chuyên sâu về tính chất kỹ thuật của ngành